Misja Biegu

Misją przedsięwzięcia pozostaje utrwalanie i kształtowanie postaw patriotycznych poprzez umacnianie pamięci o polskich bohaterach narodowych okresu II Konspiracji. Udział w biegach i imprezach towarzyszących jest wyrazem hołdu dla Żołnierzy Wyklętych.


Żołnierze Wyklęci - niezłomni Bohaterowie, którzy nie poddali się sowieckiej okupacji.

Żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, a później Zrzeszenia WiN i innych formacji, którzy nie mieli złudzeń, że zajmująca od 1944 roku polskie ziemie Armia Czerwona nie przyniesie nam wolności, tylko kolejne zniewolenie.

Dlatego wybrali dalszą walkę i wierność żołnierskiej przysiędze. Walczyli i ginęli w latach 1944 - 1963, kiedy poległ ostatni z nich Józef Franczak ps. „Lalek". W większości zapłacili za to najwyższą cenę - cenę własnego życia.

Ich oprawcy próbowali pozbawić Ich także miejsca w naszej pamięci i w podręcznikach historii. Ale to właśnie Żołnierze Wyklęci są dziś zwycięzcami. To Im stawiamy pomniki, to Im poświęcamy ulice i szkoły, to Ich pamięci organizujemy „Bieg Niezłomnych"  - Witoldowi Pileckiemu, Augustowi Emilowi Fieldorfowi „Nilowi", Zygmuntowi Szendzielarzowi „Łupaszce", Hieronimowi Dekutowskiemu „Zaporze", Danucie Siedzikównie „Ince", Stanisławowi Sojczyńskiemu „Warszycowi" i wielu, wielu innym.

To Oni wygrali.

Udostępnij

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter

ORGANIZATORZY: