Patronat honorowy

Informujemy, iż Pani Lidia Lwow - Eberle, Pani Weronika Sebastianowicz oraz Pan Zbigniew Lazarowicz objęli honorowym patronatem Pierwszy "Bieg Niezłomnych - Pamięci Żołnierzy Wyklętych".

Pani Lidia Eberle - podporucznik AK w Brygadzie Wileńskiej, gdzie była sanitariuszką i pierwszą kobietą w oddziale partyzanckim na Wileńszczyźnie.

Pan Zbigniew Lazarowicz od 1 I 1942 żołnierz Związku Walki Zbrojnej; od jesieni 1942 słuchacz konspiracyjnej Szkoły Podchorążych, w 1943 zdał maturę przed Państwową Tajną Komisją Egzaminacyjną Kuźnica w Obwodzie AK Dębica. Od III 1944 dowódca plutonu, którym dowodził w czasie Akcji Burza

Pani Weronika Sebastianowicz - kapitan Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, działaczka polska na Białorusi.

Wyznaczenie trasy biegu

Informujemy, iż została ostatecznie ustalona trasa Biegu Niezłomnych. Przebiegać ona będzie częściowo drogą asfaltową, w znacznej jednak większości obejmować będzie trakty leśne Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. 

Start wyznaczony został w rynku w Sobótce, następnie pętla zboczami Góry Stolnej (+371m) , przełęcz pod Wieżycą, pętla dookoła Góry z metą z powrotem na przełęczy pod Wieżycą.

Zapraszamy do zapoznania się z mapą >>

ORGANIZATORZY: